FINANSE

Ministerstwo Finansów przekaże z budżetu na rynek 78,1 mld zł

WARSZAWA 17/06/2010
MINISTERSTWO FINANSOW , BUDNEK , MURATOR
RAFAL MESZKA / NEWSPIX.PL
---
Newspix.pl *** Local Caption *** www.newspix.pl 
mail us: info@newspix.pl
call us: 0048 022 23 22 222
---
Polish Picture Agency by Axel Springer Poland

WARSZAWA 17/06/2010 MINISTERSTWO FINANSOW , BUDNEK , MURATOR RAFAL MESZKA / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl *** Local Caption *** www.newspix.pl  mail us: info@newspix.pl call us: 0048 022 23 22 222 --- Polish Picture Agency by Axel Springer Poland

Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek wyniesie – według stanu na 31 lutego 2016 r. – 78,1 mld zł do końca 2016 roku, podało Ministerstwo Finansów. Miesiąc temu kwota ta wynosiła 75,5 mld zł.
Resort finansów podkreślił, że kwota ta obejmuje sprzedaż, wykup i obsługę obligacji hurtowych i bonów skarbowych. “Miesięczne plany finansowania ustalane są w oparciu o warunki rynkowe i konsultacje z inwestorami, z tego powodu brak szczegółowych danych dot. przepływów do budżetu w kolejnych miesiącach ” – czytamy w komunikacie.

“W marcu br. przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od SPW nie występują” – czytamy dalej.

Według MF, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2016 r. wynosi ok. 39% (stopień prefinansowania na koniec IV kw. 2015 r. na poziomie ok. 20%).

“W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego zgromadzono środki w wysokości 36,8 mld zł, z czego w depozytach terminowych 28,3 mld zł oraz w depozytach typu O/N 8,5 mld zł” – napisano także w komunikacie.

Do wykupu w 2016 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 70,1 mld zł, w tym:

obligacje hurtowe: 56,9 mld zł,
obligacje detaliczne: 2,9 mld zł,
bony skarbowe: 4,8 mld zł,
obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,5 mld zł – podał też resort.
Na koniec lutego 2016 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 533,6 mld zł wobec 513,4 mld zł na koniec 2015 r.

Na koniec lutego 2016 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,22 (4,27 na koniec 2015 r.), a długu ogółem wzrosła do 5,28 (5,22 na koniec 2015 r.), podano także w materiale.

“W styczniu 2016 r. udział inwestorów zagranicznych w krajowym rynku SPW spadł o 13,1 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 193,7 mld zł, co stanowiło 38,4% zadłużenia w rynkowych obligacjach skarbowych ogółem (40,3% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych, według stanu na koniec stycznia 2016 r., wyniósł 25,3%” – poinformował także resort.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

News of Poland
x
To Top
Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale